De ideale partner

Een frisse blik, vanuit 50 jaar ervaring

Alle desciplines in huis

In 2016 meldde Ymere zich bij haar vaste co-makers Patina en Klomp met de vraag of zij de uitrol van zonnepenalen over het woningbezit voor hun rekening konden nemen. En het liefst via een gefinancierde vorm. Beide partijen besloten hiermee aan de gang te gaan en concludeerden dat zij zonnepanelenspecialist LENS hierbij nodig hadden. Samen hadden de drie partijen alle kennis (daken, installatietechniek en zon-PV) en ervaring in huis om deze klus aan te kunnen. Dit leidde in 2017 tot een samenwerkingsovereenkomst met Ymere over het verduurzamen van 8.500 woningen in 4 jaar.

 

Van projectorganisatie naar bedrijf

Om dit project uit te kunnen voeren moest er een projectorganisatie opgezet worden die onafhankelijk van de drie moederbedrijven moest kunnen opereren. De naam van deze organisatie werd De Zoncorporatie. Het bleef echter niet bij één project. Al snel volgden andere woningcorporaties. Na Ymere besloten ook De Alliantie en Woonforte dat zij gebruik willen maken van de diensten van De Zoncorporatie. Inmiddels is de projectorganisatie dan ook een bedrijf met ruim 30 werknemers op kantoor en nog meer in de buitendienst.