Visie & Missie

De zon schijnt voor iedereen!

De Zoncorporatie voegt waarde toe aan uw vastgoed met het verduurzamen via zonnepanelen en LED. Dat doen vanuit het geloof dat ook uw huurders recht hebben op toegang tot en het voordeel van de energietransitie. Wij vinden daarbij dat het verduurzamen niet te koste mag gaan van uw kerntaak: het zorgen voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen. Daarom bieden wij totale ontzorging die voldoet aan uw eisen.

Onze visie

De grootschalige transitie naar duurzame energie biedt unieke kansen voor de democratisering van energie. Tot nu toe profiteren vooral huiseigenaren van de toegang tot en voordelen van duurzame energie. Wij zijn van mening dat huurders van (sociale) huurwoningen hier net zo goed recht op hebben. Woningcorporaties zijn de aangewezen partijen om dit de komende jaren mogelijk te maken, in nauwe samenwerking met marktpartijen

Onze missie

De Zoncorporatie helpt woningcorporaties om duurzame zonnestroom voor huurders van (sociale) huurwoningen te ontsluiten. Dit doen we door te assisteren in projecten en processen en door te ontzorgen met snelle en kwalitatief hoogwaardige verduurzamingsprojecten.