Nieuw ESCo-project, voor PV en LED

Stadgenoot verduurzaamt 7.000 woningen met de Zoncorporatie

Woningcorporatie Stadgenoot, de Zoncorporatie en BNG Bank ondertekenden een samenwerkings- en exploitatieovereenkomsten voor het aanleggen van zonnepanelen op maximaal 7.000 huurwoningen van Stadgenoot. Dat is bijna een kwart van het totale woningbezit van Stadgenoot. Ook worden er in de algemene ruimtes van de wooncomplexen van Stadgenoot 30.000 led armaturen geplaatst. Het project duurt naar verwachting zo’n vier jaar.

 

Bijzonder is dat dit project niet door Stadgenoot zelf wordt gefinancierd, maar door een zogenoemde Energy Service Company (ESCO) met de naam Zongenoot. Deze werd opgezet door de Zoncorporatie dat ook de utivoering namens Zongenoot voor zijn rekening zal nemen.

 

Stadgenoot stelt haar daken, galerijen en portieken beschikbaar aan Zongenoot, dat op haar beurt zorgt voor de financiering, realisatie en het onderhoud van zonnepanelen en led armaturen. Zongenoot verhuurt de zonnepanelen aan de huurders en biedt een opbrengstgarantie en bescherming tegen het salderingsrisico.

 

Met dit project is in totaal een bedrag van € 27 miljoen gemoeid. De financiering komt voor het grootste deel (€ 20 miljoen) van BNG Bank. Na het project Iederzon voor Ymere is dit de het tweede grote ESCo-project waar de Zoncorporatie uitvoert.

 

Meer informatie op de website van Stadgenoot.