Huurderscommunicatie

Volle aandacht voor uw huurders

Wij realiseren ons dat we in het leefdomein van uw huurder werken. Daarom is communicatie prioriteit nummer 1. Dat gaat verder dan netjes de telefoon opnemen. Wij zorgen ervoor dat uw huurders altijd weten wat hen te wachten staat en dat er ruimte is voor hun inbreng. Wij betreden hun woning met respect en vakkundigheid en laten deze op dezelfde manier achter. Zo wordt het ook voor uw huurders een succesvol project.

Ontzorging in huurderswerving

Wij ontzorgen niet alleen in de informatievoorziening richting uw huurders. Ons marketingteam zorgt er ook voor dat uw huurders zo enthousiast worden over het aanbod, dat zij besluiten mee te doen. Dit doen we via een effectieve aanpak met online en offline middelen, die makkelijk schaalbaar is naargelang het project hierom vraagt.

Oog voor uw stakeholders

Met uw verduurzamingsplannen wilt u graag een inspirerend voorbeeld zijn voor anderen. Daarom is het belangrijk te laten zien wat u doet. Wij ondersteunen u hier graag in. Maar nog belangrijker is het om uw eigen personeel te informeren. Onze communicatieadviseurs kunnen ook hier een actieve rol in vervullen.