Zon voor 800 Veenendaalers

Zonnepanelen voor 800 woningen in Veenendaal

Veenvesters uit Veenendaal heeft de Zoncorporatie gevraagd om 800 eengezins- en meergezinswoningen te voorzien van zonnepanelen. Het project startte in oktober 2019 en werd precies een jaar later afgerond. Naast het installeren van nieuwe zonnepanelen nam de Zoncorporatie ook de vervanging van oudere zonnesystemen voor haar rekening.

 

Ook de Huurderscommunicatie was voor ons. Door intensief met huurdersverenigingen te communiceren en een eigen klantreis voor Veenvesters te ontwikkelen, realiseerden wij een deelnameconversie van zo’n 60%. Na afloop van het project blijven wij betrokken als onderhoudspartner, als vervanger van oude zonnesystemen en als zonpartner voor nieuwbouwcomplexen.

 

Voor de uitvoering van dit project openden wij een nevenvestiging in Veenendaal.

 

In de Veenendaalse Krant is een artikel verschenen over ons project met Veenvesters. Het krantenartikel lees je hier. 

 

De installatie van de 100e woning. 

 

Kickoff van de start van het project.