ZONNIGE TIJDEN VOOR BEWONERS VAN WONINGCORPORATIE DE ALLIANTIE

Amsterdam en Almere zijn er klaar voor. In samenwerking met woningcorporatie De Alliantie heeft De Zoncorporatie zonnepanelen op de daken van tientallen complexen geïnstalleerd. Op 4 december vond een voorlichtingsavond plaats voor bewoners in de Quellijnstraat in de Amsterdamse Pijp. Hier worden begin 2019 de aansluitingen van de zonnepanelen doorgetrokken naar de woningen. Bewoners profiteren hierbij direct van een energieneutralere woning en een flinke besparing op hun energierekening.

De Zoncorporatie vindt het belangrijk dat afnemers van zonnepanelen goed weten waar ze aan beginnen en verschaft daarom graag informatie op maat. Verschillende bewoners met verschillende leefgewoonten kunnen inzicht krijgen hoe zij van de aanleg van zonnepanelen kunnen profiteren. Tijdens een voorlichtingsavond is het voor bewoners mogelijk om hun prangende vragen, twijfels of ideeën voor te leggen aan De Zoncorporatie. Ook is het mogelijk om direct een overeenkomst af te sluiten voor zonnepanelen. In sommige gevallen is het aantal zonnepanelen schaars en geldt het principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Tijdens afgelopen vergadering werd duidelijk dat zonnepanelen voordeel kan opleveren in verschillende woon -en leef situaties. Gezien de grote belangstelling verwachten De Alliantie en De Zoncorporatie binnenkort een groot aantal bewoners in het zonnetje te zetten met een duurzamere en energieneutrale woning door aansluiting op zonnepanelen.

Bent u huurder en wilt u meer informatie over de voordelen van zonnepanelen voor u?

Neem dan contact op met Stefanie van der Klei via  +31 (0)88-3110333